Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Transformatieve werking van globalisering in het recht

Binnen dit speerpunt wordt onderzoek gedaan naar de impact van wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering op het recht.

De rechtswetenschap ziet het als een van haar belangrijke taken om een internationaal leidende bijdrage te leveren aan de kennis over hoe het recht processen van globalisering kan vormen en sturen, zodat de belangen van individuen, groepen en samenlevingen beter beschermd worden. Het optimaliseren van de kansen en het reageren op bedreigingen van globalisering zijn redenen om de komende jaren sterk op dit onderwerp in te zetten.

Tegen deze achtergrond en de veranderingen die het recht zelf ondergaat als gevolg van globalisering, zet de rechtswetenschap in op drie onderzoekslijnen:

- Transformatie van legitimiteit: democratie, rechtsstaat en verantwoordelijkheid

- Verplaatsing van de behartiging van publieke belangen naar andere actoren

- Effectieve rechtsbescherming

Projecten en onderzoek

Congressen en symposia

Binnen dit speerpunt zijn verschillende congressen en symposia georganiseerd, online workshops, en een interfacultaire seminar over “Inside en Outside Global Law” voor belangstellende deelnemers in het sectorplan over globalisering van recht.

Globalization & Law Network (GLaw-Net)

Wetenschappers die deel uit maken van het Globalization & Law Network (GLaw-Net), bestaande uit onderzoekers van Maastricht University, bestuderen de rol van recht in een globaliserende maatschappij vanuit een holistisch perspectief.

Toekomstplannen

Het onderzoek dat binnen dit speerpunt komende jaren plaatsvindt is er op gericht om de relatie tussen en het recht en groepen, individuen en samenlevingen te versterken. Alleen door de traditionele disciplinaire grenzen (privaatrecht versus publiekrecht, nationaal versus internationaal of theorie versus doctrine) en onderzoeksgemeenschappen te overschrijden en meer inclusieve uitwisselingen tot stand te brengen en uiteindelijk een ambitieuze agenda op te stellen, kan een dergelijke verbintenis op zinvolle wijze worden nagekomen.

Contact

Candida Leone