Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Over

Het Nederlandse SSH-onderzoek (Social Sciences and Humanities) wordt als wereldwijd als excellent beoordeeld en heeft grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Tegelijkertijd zijn er binnen het domein grote uitdagingen. Zowel in het onderwijs als onderzoek. Met het Sectorplan SSH wordt per jaar 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in universitair onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen.

De tien Nederlandse faculteiten Rechtsgeleerdheid hebben vijf inhoudelijke speerpunten geformuleerd voor internationaal toonaangevend juridisch onderzoek:

Empirical Legal Studies: onderzoek naar de doorwerking van het recht in de maatschappij.

Digital Legal Studies: onderzoek naar de regulering van technologische ontwikkeling.

Conflict oplossende instituties: onderzoek naar versterking van het vermogen van het recht om conflicten tussen burgers, bedrijven en overheid te beslechten.

Transformatieve werking van globalisering in het recht: onderzoek naar de impact van wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering op het recht.

Herijking van publieke belangen in private verhoudingen: onderzoek naar bijvoorbeeld het sturen van gedrag van burgers en bedrijven door combinaties van publieke en private juridische instrumenten.

Daarnaast zetten alle 10 de faculteiten zich er voor in om inclusiviteit en de kansen van jonge onderzoekers binnen de sector te vergroten.

Het sectorplan Rechtsgeleerdheid is vastgesteld door de Raad van Decanen. De plannen worden gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Zie ook het Platform Digitale Infrastructuur SSH en de SSH-raad voor meer informatie over ontwikkelingen binnen het SSH-domein.