Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Het belang van de rechtswetenschap

In het Sectorplan Rechtsgeleerdheid spreken tien Nederlandse rechtenfaculteiten met elkaar af hoe ze komende jaren met elkaar samenwerken en investeren.

Dit sectorplan bestaat uit verschillende speerpunten, die samen een brede aanpak van de rechtswetenschap vormen.

Speerpunten

Binnen verschillende speerpunten investeren de rechtenfaculteiten van 10 Nederlandse universiteiten komende jaren in de rechtswetenschap in al haar vormen. Dit hebben ze met elkaar vastgelegd in het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. De plannen worden gefinancierd door het ministerie van OCW.

Er zijn 5 speerpunten waarbinnen verschillende faculteiten samenwerken. Aan de twee speerpunten ‘Vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers’ en ‘Diversiteit/Inclusie’ hebben alle faculteiten zich verbonden.

Digital Legal Studies

Digital Legal Studies

Empirical Legal Studies

Empirical Legal Studies

Conflict oplossende instituties

Conflict oplossende instituties

Transformatieve werking van globalisering in het recht

Transformatieve werking van globalisering in het recht

Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Personeel krijgen en behouden - de aanwas

Personeel krijgen en behouden - de aanwas

Inclusief zijn en diversiteit bevorderen

Inclusief zijn en diversiteit bevorderen

Ambities Rechtsgeleerdheid in Nederland

Deelnemende universiteiten

Universiteit Leiden Erasmus Universiteit Rotterdam Tilburg University Open Universiteit Radboud Universiteit Rijksuniversiteit Groningen Maastricht University Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit