Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Speerpunten

In het Sectorplan Rechtsgeleerdheid spreken tien Nederlandse rechtenfaculteiten met elkaar af hoe ze komende jaren met elkaar samenwerken en investeren. Dit sectorplan bestaat uit verschillende speerpunten, die samen een brede aanpak van de rechtswetenschap vormen.