Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Inclusief zijn en diversiteit bevorderen

‘Diversiteit/Inclusie’ is een gezamenlijk speerpunt van alle rechtenfaculteiten.

Om een goede werkgever te zijn en te blijven is een inclusief werkklimaat een voorwaarde. Ongeacht achtergrond in welk opzicht dan ook, willen we bereiken dat mensen rechtenfaculteiten sterker gaan overwegen als een serieuze mogelijkheid binnen hun loopbaan. Eenmaal binnen is het belangrijk dat zij zich gewaardeerd en welkom voelen en vervolgens gemakkelijk hun weg weten te vinden. Dit is op dit moment nog onvoldoende het geval. Ons streven naar een meer inclusieve werkomgeving zal hier positief aan bijdragen.

Projecten en onderzoek

Inclusiviteit is belangrijk voor de hele organisatie en voor alle typen functies. Een sterk gevoel van inclusie is cruciaal voor een goede samenwerking binnen de gehele organisatie, zowel op alle niveaus als tussen verschillende functies. Binnen dit sectorplan halen we twee punten naar voren: de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers naar de hoogste functiecategorieën en de vertegenwoordiging van wetenschappers met een migratieachtergrond in alle functiecategorieën. Dit neemt niet weg dat andere vormen van inclusiviteit ook belangrijk zijn en blijven.


Diversity and Inclusion Symposium

Op 13 januari 2022 vond in Leiden het jaarlijkse Diversity and Inclusion Symposium plaats. Met dit jaar als thema 'Met Recht Inclusief: wat houdt het in om vanuit het recht naar diversiteit en inclusie te kijken?' Onder meer Hoogleraard Rechtssociologie Ashley Terlow verzorgde een lezing. Daarnaast waren er panelgesprekken, lezingen en workshops over verschillende onderwerpen binnen dit thema.

Toekomstplannen

We letten expliciet op het aannemen van minimaal 50% vrouwen op basis van de sectorgelden, en op de landelijke doorstroming naar UHD en hoogleraar. Ook zal elke faculteit diversiteit in andere opzichten te bevorderen waar bij de faculteiten practices uitwisselen. Het organiseren van momenten, waarbij collega’s met elkaar in gesprek kunnen gaan over diversiteit en inclusie en er ruimte wordt geboden voor het delen van verschillende perspectieven is hierbij een essentiële eerste stap.

Contact

Jan Smits (Maastricht University)